O projekcie

Grant jest realizowany w ramach największego, ogólnopolskiego projektu edukacji cyfrowej „Lekcja:Enter” skierowanego do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. To partnerstwo trzech organizacji: Fundacji Orange, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytutu Spraw Publicznych.

Cele projektu

 • Podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli w zakresie korzystania z dostępnych e-zasobów, ich modyfikacji oraz tworzenia własnych.
 • Podniesienie kompetencji metodycznych nauczycieli w zakresie korzystania z aktywnych metod nauczania, w szczególności z metod wykorzystujących TIK, np. webquest, projekt uczniowski, lekcja odwrócona.

Planowane działania

Bezpłatne szkolenia oraz mentoring (konsultacje/doradztwo) dla nauczycieli z 4 grup przedmiotowych:

 • edukacja wczesnoszkolna,
 • przedmioty humanistyczne,
 • przedmioty matematyczno-przyrodnicze,
 • przedmioty artystyczne.

Zapisz się do projektu

Zapraszamy wszystkich chętnych nauczycieli do projektu. Niech Twój dyrektor zgłosi szkołę i nauczycieli.

Adresaci projektu

Nauczyciele prowadzący zajęcia z zakres kształcenia ogólnego zatrudnieni
w publicznych/niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa lubelskiego.

W zależności od kwalifikacji do grupy o stopniu podstawowym bądź zaawansowanym nauczyciel będzie pracował z różnymi aplikacjami na różnym stopniu zaawansowania.

Planowane wyniki i czas trwania

675 przeszkolonych nauczycieli, w tym 220 nauczycieli pracujących na terenie woj. lubelskiego: gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich poniżej 20 tys. mieszkańców.

 • Czas trwania projektu: 02.06.2023 – 31.10.2023
 • Wartość projektu: 143 253,00 PLN

Zostańmy w kontakcie

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu!

Nauczyciel nabędzie umiejętność tworzenia materiałów edukacyjnych w aplikacjach

 • Quizizz
 • Kahoot
 • Mentimeter
 • Answergarden
 • Padlet
 • Voki
 • LearningApps
 • ClassTools
 • Canva
 • YouTube
 • Narzędzia do kompresji
 • Narzędzia do konwersji
 • Serwisy ze zdjęciami, grafikami, muzyką
 • i inne

Nauczyciel nabędzie umiejętność pracy na platformie e podręczniki promowanej przez MEiN

 • Tworzenie własnych materiałów w kreatorze
 • Korzystanie z gotowych (również opcja kopiowania i edytowania materiałów gotowych)
 • Udostępnianie materiałów i odczytywanie raportów
 • Opcje „Teczka” i „Ścieżki nauki”
 • Tworzenie klas
 • i inne

Nauczyciel pozna narzędzia i metody stosowane w pracy grupowej

 • Dysk Google (praca w chmurze. edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, formatka prezentacji, ankiety, rysunek, magazyn plików, Google Jamboard, Pocket, Symbaloo, Google Hangout, aplikacje do streamingu OBS )
 • Microsoft 365
 • One Drive
 • Webquest + tworzenie strony internetowej
 • Społeczności uczące się

Nauczyciel pozna modele, metody m.in. aktywizujące  w pracy zdalnej

 • Model SAMR
 • BYOD
 • Cykl Kolba
 • Webquest
 • Kształcenie wyprzedzające
 • Odwrócona lekcja
 • Metoda projektu uczniowskiego
 • Prawo autorskie
 • Licencje  Creative Commons

Pozostałe korzyści

Nauczyciel otrzyma dostęp do różnych materiałów na platformie projektu, np. webinarów, tutoriali, materiałów PDF, narzędziowników przedmiotowych, prezentacji.

Dodatkowym atutem jest wymiana dobrych praktyk, planowanie własnego rozwoju zawodowego, planowanie rozwoju szkoły w kontekście użycia TIK w nauczaniu, przydatne linki i inne kwestie realizowane podczas szkolenia.

Logosy