O projekcie

Grant jest realizowany w ramach największego, ogólnopolskiego projektu edukacji cyfrowej „Lekcja:Enter” skierowanego do nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. To partnerstwo trzech organizacji: Fundacji Orange, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytutu Spraw Publicznych.

Cele projektu

 • Podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli w zakresie korzystania z dostępnych e-zasobów, ich modyfikacji oraz tworzenia własnych.
 • Podniesienie kompetencji metodycznych nauczycieli w zakresie korzystania z aktywnych metod nauczania, w szczególności z metod wykorzystujących TIK, np. webquest, projekt uczniowski, lekcja odwrócona.
 • Przygotowanie nauczycieli informatyki do realizacji dwóch pierwszych celów podstawy programowej.
 • Podniesienie kompetencji metodycznych pracowników Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w zakresie prowadzenia szkoleń dotyczących stosowania TIK w pracy dydaktycznej.
 • Zwiększenie stosowania TIK w procesie dydaktycznym przez szkoły uczestniczące w projekcie.

Planowane działania

 1. Szkolenia oraz mentoring dla trenerów lokalnych.
 2. Bezpłatne szkolenia oraz mentoring (konsultacje/doradztwo) dla nauczycieli z 4 grup przedmiotowych:
  • nauczanie wczesnoszkolne,
  • przedmioty humanistyczne,
  • przedmioty matematyczno-przyrodnicze,
  • przedmioty artystyczne.
 3. Bezpłatne szkolenia oraz mentoring (konsultacje/doradztwo) dla nauczycieli informatyki.

Zapisz się do projektu

Zapraszamy wszystkich chętnych nauczycieli do projektu. Niech Twój dyrektor zgłosi szkołę i nauczycieli.

Adresaci projektu

Nauczyciele/nauczycielki oraz kadra kierownicza publicznych/niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych przedmiotów kształcenia ogólnego (licea ogólnokształcące, technika, szkoły branżowe I stopnia) z województwa lubelskiego.

W zależności od kwalifikacji do grupy o stopniu podstawowym bądź zaawansowanym nauczyciel będzie pracował z różnymi aplikacjami na różnym stopniu zaawansowania.

Planowane wyniki i czas trwania

675 przeszkolonych nauczycieli, w tym 228 nauczycieli pracujących na terenie woj. lubelskiego: gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i miejskich poniżej 20 tys. mieszkańców.

 • Czas trwania projektu: marzec 2021 – czerwiec 2022
 • Wartość projektu: 370 480,50 PLN

Zostańmy w kontakcie

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu!

Nauczyciel nabędzie umiejętność tworzenia materiałów edukacyjnych w aplikacjach

 • Quizizz
 • Kahoot
 • Mentimeter
 • Answergarden
 • Padlet
 • Voki
 • LearningApps
 • ClassTools
 • Canva
 • YouTube
 • Narzędzia do kompresji
 • Narzędzia do konwersji
 • Serwisy ze zdjęciami, grafikami, muzyką
 • i inne

Nauczyciel nabędzie umiejętność pracy na platformie e podręczniki promowanej przez MEiN

 • Tworzenie własnych materiałów w kreatorze
 • Korzystanie z gotowych (również opcja kopiowania i edytowania materiałów gotowych)
 • Udostępnianie materiałów i odczytywanie raportów
 • Opcje „Teczka” i „Ścieżki nauki”
 • Tworzenie klas
 • i inne

Nauczyciel pozna narzędzia i metody stosowane w pracy grupowej

 • Dysk Google (praca w chmurze. edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, formatka prezentacji, ankiety, rysunek, magazyn plików, Google Jamboard, Pocket, Symbaloo, Google Hangout, aplikacje do streamingu OBS )
 • Microsoft 365
 • One Drive
 • Webquest + tworzenie strony internetowej
 • Społeczności uczące się

Nauczyciel pozna modele, metody m.in. aktywizujące  w pracy zdalnej

 • Model SAMR
 • BYOD
 • Cykl Kolba
 • Webquest
 • Kształcenie wyprzedzające
 • Odwrócona lekcja
 • Metoda projektu uczniowskiego
 • Prawo autorskie
 • Licencje  Creative Commons

Pozostałe korzyści

Nauczyciel nabędzie umiejętność pisania scenariuszy w oparciu o cykl Kolba

Nauczyciel otrzyma dostęp do różnych materiałów na platformie projektu, np. webinarów, tutoriali, materiałów PDF, narzędziowników przedmiotowych, prezentacji.

Dodatkowym atutem jest wymiana dobrych praktyk, planowanie własnego rozwoju zawodowego, planowanie rozwoju szkoły w kontekście użycia TIK w nauczaniu, przydatne linki i inne kwestie realizowane podczas szkolenia.

Logosy