Kompetencje cyfrowe

Podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli w zakresie korzystania z dostępnych e-zasobów, ich modyfikacji oraz tworzenia własnych.

Kompetencje metodyczne

Podniesienie kompetencji metodycznych nauczycieli w zakresie korzystania z aktywnych metod nauczania, w szczególności z metod wykorzystujących TIK, np. webquest, projekt uczniowski, lekcja odwrócona.

Stosuj TIK!

Zwiększenie stosowania TIK w procesie dydaktycznym przez szkoły uczestniczące w projekcie.


Grant jest realizowany w ramach największego, ogólnopolskiego projektu edukacji cyfrowej „Lekcja:Enter” skierowanego do nauczycieli oraz kadry kierowniczej szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. To partnerstwo trzech organizacji: Fundacji Orange, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytutu Spraw Publicznych.


Rekrutacja

Zapoznaj się z regulaminem rekrutacji i dołącz do Projektu! Szczegóły znajdziesz na podstronie.

Czy ten Projekt jest dla Ciebie?

Oczywiście, że tak! Projekt jest skierowany do nauczycielek i nauczycieli oraz kadry kierowniczej publicznych i niepublicznych szkół podstawowych i ponadpodstawowych przedmiotów kształcenia ogólnego (licea ogólnokształcące, technika, szkoły branżowe I stopnia) z województwa lubelskiego.

Skontaktuj się z nami

Masz problem przy rejestracji lub z obsługą platformy Lekcji:Enter? Skontaktuj się z nami! Chętnie wyjaśnimy wszelkie wątpliwości i Ci pomożemy.

Projekt realizowany przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Jesteśmy wszechstronną, profesjonalną placówką świadczącą w sposób efektywny i użyteczny różnorodne usługi edukacyjne, odpowiadające stale diagnozowanym potrzebom klienta, poszukującą rozwiązań wpływających na podnoszenie jakości pracy.

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli jest placówką akredytowaną (WES.5470.1.20I8.BJ).

Lekcja:Enter / Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej LSCDN

Ostatnie aktualności

Logosy