Minimum dwie grupy przedmiotowe

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) i MEiN wyrazili zgodę na uczestniczenie w szkoleniu nauczycieli z co najmniej dwóch grup przedmiotów oraz przedstawiciela kadry kierowniczej szkoły – przy zachowaniu minimalnej liczby nauczycieli z danej szkoły.

Oznacza to, że możemy rekrutować szkoły spełniające wymóg reprezentowania dwóch grup przedmiotowych.

Logosy