Zajęcia w ramach projektu we wrześniu i październiku

Informujemy, że zajęcia w ramach 3. edycji projektu LAEC będą się odbywać we wrześniu i październiku.

Projekt jest realizowany w nowej, krótszej formule Lekcji:Enter.

Szkolenie nauczycieli 4 grup przedmiotowych będzie prowadzone oddzielnie dla wszystkich etapów edukacji. Szkolenie trwa 18 godzin szkoleniowych (po 45 minut) i składa się z 5 modułów. 16,2 godziny to szkolenie prowadzone przez trenera/trenerkę (stacjonarnie lub online). Pozostałe 1,8 godziny to praca własna uczestników na platformie lekcjaenter.pl. Program szkolenia uwzględnia stopień kompetencji cyfrowych uczestników (podstawowy lub średniozaawansowany), co zweryfikuje test wykonywany przez nauczycieli przed rozpoczęciem szkolenia. Podział uczestników na grupy szkoleniowe będzie także uwzględniać przynależność nauczycieli do grupy przedmiotowej: edukacji wczesnoszkolnej, matematyczno-przyrodniczej, humanistycznej i artystycznej. Szkolenie jest prowadzone metodami aktywnymi, interaktywnie, z wykorzystaniem TIK.

Logosy