Lekcja:Enter w LSCDN ruszyła!

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w Lubelskiej Akademii Edukacji Cyfrowej – projekcie „Lekcji:Enter”.

„Lekcja:Enter” to projekt edukacji cyfrowej, w ramach którego prowadzone są szkolenia doskonalenia kompetencji cyfrowych i metodycznych. Podczas bezpłatnych szkoleń (które w czasie pandemii realizowane są również online), uczestnicy szkoleń dowiedzą się jak:

  1. wzmacniać kompetencje cyfrowe swoje i swoich uczniów,
  2. odpowiedzialnie, kreatywnie i bezpiecznie korzystać z nowych technologii,
  3. korzystać z aktywizujących metod nauczania,
  4. urozmaicić swoje lekcje i na stałe zmienić sposób ich prowadzenia,
  5. tworzyć własne treści cyfrowe.

Na szkolenia można zgłaszać się przez cały rok, a harmonogram szkoleń dostosowany jest do rytmu pracy szkoły. 

Logosy