Zgoda na obniżenie wymaganej frekwencji

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, wystąpiliśmy do Centrum Projektów Polska Cyfrowa o zgodę na obniżenie progu wymaganej frekwencji nauczycieli na szkoleniach, realizowanych w ramach projektu „Lekcja:Enter”, z dotychczasowych 80% do 60% godzin szkolenia. Zgodę taką otrzymaliśmy.

Zmiana ta jest podyktowana obecną sytuacją pandemiczną, w wyniku której wielu nauczycieli przebywa na zwolnieniach lekarskich, kwarantannie lub z innych powodów nie jest w stanie osiągnąć wymaganej 80% frekwencji na szkoleniu. Liczymy, że zmiana ta będzie wsparciem dla Państwa w obszarze kończenia ścieżek edukacyjnych.

Przypominamy jednocześnie, że pozostałe elementy ścieżki edukacyjnej nadal obowiązują, a jej ukończenie uzależnione jest od spełnienia wszystkich warunków.

Obniżenie poziomu wymaganej frekwencji do 60% jest wsparciem w sytuacji wystąpienia trudności z dokończeniem ścieżki edukacyjnej przez nauczyciela, zachęcamy jednak do realizowania szkolenia w całości, co w większym stopniu przełoży się na wzrost kompetencji.

Logosy