Konkurs dobrych praktyk

Rewolucja cyfrowa zmienia wszystkie dziedziny życia, w tym także edukację. Przez ostatnie półtora roku m.in. za sprawą pandemii i miesięcy edukacji zdalnej w szkołach pojawiło się wiele pomysłów i konkretnych rozwiązań dotyczących tego, jak wdrażać technologie w edukacji i jak aktywnie angażować uczniów i uczennice w proces uczenia się przy wsparciu TIK.

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych rozwiązań w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) w edukacji, przygotowanych przez szkoły biorące udział w projekcie „Lekcja:Enter”. Ocenie będą podlegały zgłoszenia w dwóch kategoriach:

  1. rozwiązań instytucjonalno-organizacyjnych dotyczących wdrażania TIK w szkole
  2. praktyk metodycznych dotyczących stosowania aktywnych metod nauczania wspieranych TIK.

Udział w konkursie będzie dla szkoły okazją do podzielenia się swoimi osiągnięciami
 z innymi uczestnikami projektu “Lekcja:Enter”, a także w szerszym środowisku edukacyjnym. Rozwiązania zebrane w trzech edycjach konkursu posłużą również do stworzenia repozytorium dobrych praktyk.

Udział w II edycji konkursu następuje poprzez wypełnienie przez szkołę formularza zgłoszeniowego dla Kategorii I oraz formularza zgłoszeniowego dla Kategorii II.

Przed przystąpieniem do konkursu prosimy o zapoznanie się z Regulaminem i Harmonogramem.

Zgłoszenia można przesyłać do 17 grudnia 2021 do godz. 16.00.
W przypadku pojawiających się pytań, można je kierować do Organizatora Konkursu pod adresem mailowym: konkurs@lekcjaenter.pl 

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Logosy