Rozstrzygnięcie II edycji konkursu Szkoła nowych możliwości

Miło nam poinformować, że szkoła biorąca udział w projekcie Lubelska Akademia Edukacji Cyfrowej (Lekcja:Enter) – Szkoła Podstawowa nr 5 im. Janusza Kusocińskiego w Świdniku – zajęła II miejsce w II edycji konkursu „Szkoła nowych możliwości. Konkurs dobrych praktyk wykorzystania technologii w nauczaniu” w kategorii „Praktyki instytucjonalne, organizacyjne dotyczące wdrażania TIK w szkole, które zostały wypracowane i są aktualnie stosowane przez szkołę”. Wyróżnienie to przyznano za uczniowski projekt wychodzący naprzeciw koleżankom i kolegom z nadwrażliwością słuchową i spektrum autyzmu, zgodny z trendem „zero waste” czyli sposobem wykorzystania przestarzałego sprzętu komputerowego oraz innowacyjny i multiplikowalny projekt organizacji systemu dzwonków w szkole – ,,Szkoła Cyfrowych Dzwonków”. Gratulujemy!

„Szkoła Cyfrowych Dzwonków” to innowacyjna i systemowa praktyka instytucjonalno-organizacyjna:

  • stosowana w Szkole Podstawowej nr 5 w Świdniku od 2019 roku,
  • funkcjonująca na poziomie całej szkoły,
  • wypracowana przez zespół uczniów pod kierunkiem nauczyciela informatyki,
  • uwzględniająca potrzeby całej społeczności szkolnej (w tym uczniów z SPE),
  • wykorzystująca posiadane zasoby w zakresie wiedzy, umiejętności i dostępnego sprzętu.

W wypracowaniu rozwiązania wzięli udział uczniowie szkoły pod kierunkiem nauczyciela informatyki. Wiele razy szkolni specjaliści (m.in. neurologopeda) podkreślali w trakcie godzin wychowawczych niekorzystny wpływ hałasu na poziom słuchu, który powoduje obniżenie sprawności słyszenia i szereg innych następstw związanych ze zdenerwowaniem, rozkojarzeniem, trudnością w skupieniu się. Dlatego też uczniowie stwierdzili, że należy eliminować wszelkie niepotrzebne źródła hałasu. Ponadto grono pedagogiczne w wyniku inwentaryzacji sprzętu komputerowego stwierdziło, że w szkole znajdują się niezdatne do pracy komputery iMac z 2007 r., które można wykorzystać w funkcji wyświetlacza.

Inspiracja do wygaszenia dzwonków akustycznych i stworzenia zewnętrznie zarządzanej aplikacji internetowej, służącej do informowania o czasie przerw i lekcji, zrodziła się w trakcie pozalekcyjnych zajęć rozwijających umiejętności cyfrowe uczniów. Pomysł został pozytywnie przyjęty przez całą społeczność szkolną, tj. uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi. Przyczynił się w sposób istotny do niwelacji hałasu w szkole wydawanego przez tradycyjny dzwonek, co odczuły przede wszystkim dzieci ze spektrum autyzmu. W szkole z oddziałami integracyjnymi, do których uczęszcza wiele dzieci z problemami nadwrażliwości słuchowej, wdrożona praktyka instytucjonalno-organizacyjna poprawiła komfort funkcjonowania oraz pozytywnie wpłynęła na naukę i koncentrację. To również doskonała lekcja zarządzania czasem. Poprzez praktykę „Szkoły Cyfrowych Dzwonków” promujemy zdrowe, bezpieczne warunki nauki i odpoczynku oraz samodzielność i odpowiedzialność uczniów. Dzięki takiemu rozwiązaniu wspieramy system edukacji oparty na zaufaniu i partnerstwie, a nie nakazie i egzekwowaniu pracy.

Logosy