Osiem grup za nami!

Już osiem grup (czyli 120 osób) ukończyło kurs, a kolejnych kilkanaście nadal ma zajęcia w ramach Lubelskiej Akademii Edukacji Cyfrowej – 3. edycja. Gratulujemy!

Chcesz jeszcze dołączyć do projektu? Masz taką szansę – będziemy tworzyć nowe grupy.

Logosy